Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

El pronom ell

Quan ens referim a coses, prescindim del conjunt d'ell després dels determinants cap i la majoria:

*Hi ha quatre propostes, però cap d'elles no s'ajusta a les condicions establertes.

Hi ha quatre propostes, però cap no s'ajusta a les condicions establertes.


*El grup de recerca està constituït per tres unitats que es coordinen, de manera que cap d'elles no està subordinada a una altra.

El grup de recerca està constituït per tres unitats que es coordinen, de manera que cap no està subordinada a una altra.


*Finalment, hem revisat l'edició dels programes de les assignatures, mirant de corregir errates (la majoria d'ells han pogut ser revisats pel Servei Lingüístic).

Finalment, hem revisat l'edició dels programes de les assignatures, mirant de corregir errates (la majoria han pogut ser revisats pel Servei Lingüístic).


També prescindim del pronom ell en construccions com les següents:

*Els integrants de la comissió, tots ells llicenciats en Història

Els integrants de la comissió, tots llicenciats en Història