Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

El relatiu amb antecedent oracional

En la relativa explicativa que té com a antecedent tota una oració, el relatiu que fem servir és que o els conjunts la qual cosa i cosa que, segons els casos:

Tornarem a revisar aquests capítols, que és el que hauríem hagut de fer ahir.
Ha obrat d'una manera inadequada, la qual cosa / cosa que no es pot passar per alt.