Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Un cas de fals pleonasme amb el pronom relatiu

Hi ha casos de pleonasme només aparent. Això es produeix quan el nom del qual depèn el relatiu està especificat per un quantificador i quan –en les oracions relatives introduïdes pel relatiu del qual (o flexió)– hi apareix el pronom feble en i, a la dreta del verb, el complement directe. En cap d'aquests supòsits convé llavors suprimir el pronom feble:

*Sé que hi havia becaris a la Universitat, dels quals només Ø recordo un parell.

Sé que hi havia becaris a la Universitat, dels quals només en recordo un parell.


*Aquests alumnes, dels quals no Ø coneixem més que el nom, aniran a treballar a una empresa química.

Aquests alumnes, dels quals no en coneixem més que el nom, aniran a treballar a una empresa química.


*Aquesta polèmica, de la qual Ø vaig seguir els inicis, encara és viva entre arqueòlegs.

Aquesta polèmica, de la qual en vaig seguir els inicis, encara és viva entre arqueòlegs.