Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

El relatiu popular

El sistema del pronom relatiu en la llengua col·loquial és molt diferent del de la llengua formal. Per aquest motiu, cal vigilar que no es filtrin en els textos escrits usos propis del sistema parlat. Cal evitar, així, l'anomenat relatiu popular, que consisteix a fer servir la forma que sense preposició quan la norma del sistema formal exigeix una altra forma o l'ús de la preposició:

El nou doctor honoris causa va dir que rebia el nomenament amb tota la satisfacció amb què s'han de rebre aquestes distincions.

*El nou doctor honoris causa va dir que rebia el nomenament amb tota la satisfacció que s'han de rebre aquestes distincions.


No podem avaluar aquests alumnes amb els mateixos criteris amb què avaluem els altres.

*No podem avaluar aquests alumnes amb els mateixos criteris que avaluem els altres.


Els recursos de què disposem no són abundants, però pensem que sí que són suficients.

*Els recursos que disposem no són abundants, però pensem que sí que són suficients.


Així tindràs assessorament en qualsevol circumstància en què et trobis.

*Així tindràs assessorament en qualsevol circumstància que et trobis.