Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Càrrecs

En català i castellà s'escriuen amb minúscula:

la cap de servei (però la cap del Servei de Recursos Econòmics) la responsable de servicio (però la responsable del Servicio de Recursos Económicos)
el rector de la URV el rector de la URV
la vicerectora de Transferència i Innovació la vicerrectora de Transferencia e Innovación
el degà de la Facultat de Lletres el decano de la Facultad de Letras
el secretari general de la Universitat el secretario general de la Universidad
la presidenta del Parlament la presidenta del Parlamento
l'alcalde de Tortosa el alcalde de Tortosa


Hi ha alguns casos, molt poc habituals, en què aquests noms s'escriuen amb majúscula inicial:

a) Quan formen part del tractament protocol·lari

el Rector Magnífic de la URV
el M. Hble. Sr. President de la Generalitat de Catalunya

el Rector Magnífico de la URV
el M. Hble. Sr. Presidente de la Generalitat de Catalunya

b) Opcionalment, en alguns documents molt formals, com ara els títols:

El Rector


En anglès van en majúscula quan precedeixen el nom de la persona que ocupa el càrrec o en substitueixen el nom:

In 2011, Rector Soler was re-elected for a second four-year term of office.
Only last week, Rector, you stated that there would be no further cuts in the departmental budget.
Last week the Rector gave a speech to the Barcelona Chamber of Commerce.


Però s'escriuen en minúscula quan s'utilitzen en un sentit general o en aposició a un nom:

The principal academic and administrative officer of a university in this country is the rector.
Dr Soler, rector of the University, was first elected in 2007.