Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Canvi de forma del pronom es

Davant d'un verb començat amb s, ce o ci, cal transformar el pronom es en se:

Se sol atribuir aquest resultat al poc interès que susciten els cursos d'aquesta mena.

*Es sol atribuir aquest resultat al poc interès que susciten els cursos d'aquesta mena.


El desè aniversari de la creació del departament se celebrarà la setmana que ve.

*El desè aniversari de la creació del departament se celebrarà la setmana que ve.


En una llista bibliogràfica és convenient que se citin les obres així.

*En una llista bibliogràfica és convenient que es citin les obres així.