Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La paraula igual amb valor adverbial

Cal que evitem l'ús de l'adjectiu igual, que només vol dir 'de la mateixa manera',  quan la frase demana els adverbis tant, igualment o potser:

*El conferenciant ha dit que igual pot fer la conferència en anglès com en francès.

El conferenciant ha dit que tant pot fer la conferència en anglès com en francès.


*Aquest grup va presentar els papers ahir, però l'altre grup ha arribat igual a temps.

Aquest grup va presentar els papers ahir, però l'altre grup ha arribat igualment a temps.


*Si m'animo, igual em presento a la convocatòria.

Si m'animo, potser em presento a la convocatòria.
 


*a l'igual que