Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Fins i fins i tot

Convé tenir en compte que la locució fins i tot pot reduir-se a fins:

Tots els investigadors han abandonat la hipòtesi, fins i tot els que la defensaven amb més convicció.
Tots els investigadors han abandonat la hipòtesi, fins els que la defensaven amb més convicció.


En els textos de la URV, però, normalment evitem aquesta reducció. Ens inclinem, doncs, per frases com les següents:

Fins i tot els grups de recerca més nous han rebut ajut econòmic.
Podeu lliurar els documents fins i tot sense la firma oficial.