Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Ús incorrecte de demés

En català és incorrecte el determinant demés (tant en l'ús d'especificador com en l'ús pronominal), i s'ha de substituir, segons el context, per la resta, els altres, etc.:

Hi havia el director i el secretari. Els altres professors van arribar després.

*Hi havia el director i el secretari. Els demés professors van arribar després.


Ells hi van votar a favor. Els altres hi van votar en contra.

*Ells hi van votar a favor. Els demés hi van votar en contra.


La resta d'assistents es van abstenir.

*Els demés assistents es van abstenir.
 


*i demés