Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Els quantificadors molt i massa

Els quantificadors molt i massa els fem servir quan la pressuposició que neguem o afirmem és que, efectivament, hi ha molta (o massa) quantitat d'alguna cosa:

No és cert que hi hagi molt de temps, com ha dit: n'hi ha ben poc.
 


Els quantificadors força, massa, prou i bastant