Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Els quantificadors tot i mig

Escrivim en masculí els quantificadors tot i mig davant de noms de lloc que no porten article:

Se'n beneficiarà tot Tarragona.

*Se'n beneficiarà tota Tarragona.


Mig Catalunya esperava la reforma.

*Mitja Catalunya esperava la reforma.


Tinguem en compte, però, que en altres casos sí que hi ha concordança:

Tota la Tarragona compromesa va donar suport a la iniciativa.
Mitja classe sabia les preguntes de l'examen.