Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Formes

Les formes del demostratiu que fem servir són les següents:

aquest aquell
aquesta aquella
aquests aquells
aquestes aquelles
això allò

Els plurals en -os