Universitat Rovira i Virgili

Matrícula dels cursos d'estiu 2017

Català

Curs Hores Per a qui? Campus Preu (€) Període Horari Matrícula
Superior
(presencial)
70 tothom Catalunya

220 (URV)
338 (no URV) 

26 juny-
21 juliol

diari 
9.30-13.00

13-16 juny
(matrícula
virtual)

Superior
(virtual)
70 tothom virtual

162 (URV) 
249 (no URV) 

26 juny-
21 juliol
virtual

13-16 juny
(matrícula
virtual)

Superior
(virtual)
70 tothom virtual 162 (URV) 
249 (no URV) 
26 juny-
21 juliol
virtual 13-16 juny
(matrícula
virtual)
Mou-te!
Interculturalitat
25 estudiants virtual gratuït 27 juny-
20 juliol
virtual

5-20 juny
(matrícula
virtual)

Anglès

Nivell Curs Hores Preu Campus Període Dies Horari Matrícula
A2 Anglès 2 120 334,20 CN
438,50 URV
515,00 ext.
Catalunya 22/06-25/07 diari 9.30-13.30 h 13-16 juny
(matrícula
virtual)
B1 Anglès 3 120 334,20 CN
438,50 URV
515,00 ext.
Catalunya 22/06-25/07 diari 9.30-13.30 h 13-16 juny
(matrícula
virtual)
B2.1 Anglès 4 120 334,20 CN
438,50 URV
515,00 ext
Catalunya 22/06-25/07 diari 9.30-13.30 h 13-16 juny
(matrícula
virtual)
B2 Anglès 5 120 334,20 CN
438,50 URV
515,00 ext
Catalunya 22/06-25/07 diari 9.30-13.30 h 13-16 juny
(matrícula
virtual)

Francès

Nivell Curs Hores Preu (€) Campus Període Dies Horari Matrícula
A1 Francès 1 120 334,20 CN
438,50 URV
515,00 ext
Catalunya 22/06-25/07 diari 9.30-
13.30 h
13-16 juny
(matrícula
virtual)

Italià

Nivell Curs Hores Preu (€) Campus Període Dies Horari Matrícula
A1 Italià 1 120 334,20 CN
438,50 URV
515,00 ext
Catalunya 22/06-25/07 diari 9.30-13.30 h 13-16 juny
(matrícula
virtual)