Universitat Rovira i Virgili

Precisió

1. Busqueu les paraules més precises per expressar les idees.

2. Useu la terminologia científica pròpia de la disciplina, sempre que la situació comunicativa ho exigeixi.        

3. Sigueu coherents en l'ús d'un lèxic formal.