Universitat Rovira i Virgili

Més recursos en italià

Treccani.it

Enciclopèdia italiana

Grandi dizionari online

Selecció de diccionaris bilingües italià-una altra llengua