Universitat Rovira i Virgili

Tarifes

Serveis gratuïts

Serveis de pagament

  Correcció català Correcció espanyol Traducció ESP-CAT Traducció CAT-ESP Correcció anglès Traducció CAT/ESP-anglès
Documents docents i de recerca de la URV 0,013 0,019 0,033 0,038 0,027-0,038 0,085
Altres documents interns i externs 0,023 0,023 0,075 0,075 0,038-0,048 0,170

Totes aquestes quantitats són d'euro per paraula (del text original). 

La traducció del català/espanyol a l'anglès d'un certificat acadèmic personal no té cost si l'encàrrec es fa en una secretaria de centre; si es fa directament al Servei Lingüístic, té un cost de 37,25 €. La traducció d'un títol expedit per la URV té un cost de 22,25 €. La certificació de la validesa de la traducció d'un títol o expedient que no és de la URV té un cost de 14,25 €.

En tots els casos, cal aplicar-hi l'IVA (21%) si els encàrrecs es facturen amb un NIF diferent del de la URV.