Universitat Rovira i Virgili

Política lingüística de la URV

La política lingüística de la URV té com a objectius:

Aquesta política lingüística es plasma en el Pla de política lingüística de la URV, que aprova el Consell de Govern, i té com a principals agents la Comissió de Política Lingüística, òrgan representatiu, i el Servei Lingüístic, òrgan tècnic.

Els objectius lingüístics de la URV estan alineats amb els de tot el sistema universitari català, a través de la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya. La Generalitat de Catalunya promou aquests objectius a través dels ajuts INTERLINGUA i del finançament per objectius lingüístics. D'altra banda, la Xarxa Vives d'Universitats també du a terme actuacions conjuntes de política lingüística.

Document marc de distribució funcional de llengües a la URV

Document sobre la llengua d’exàmens a la URV

Acord del CIC sobre la garantia de la llengua de docència de l’activitat acadèmica de les universitats catalanes