Universitat Rovira i Virgili

4. Implicar la comunitat universitària en la política lingüística de la institució

4.1. Informar la comunitat universitària sobre els objectius i les accions de la política lingüística de la URV

4.2. Posar a disposició de la comunitat universitària les dades sobre usos lingüístics

4.3. Consolidar les estructures de política lingüística