Universitat Rovira i Virgili

4. Implicar la comunitat universitària en la política lingüística de la institució

4.1. Garantir la transparència de la política lingüística a la URV

4.2. Vincular la política lingüística amb la responsabilitat social de la URV