Universitat Rovira i Virgili

3. Millorar la qualitat de les produccions lingüístiques de la Universitat

3.1. Oferir a la comunitat universitària recursos per a l’autonomia lingüística

3.2. Assegurar la qualitat lingüística de les comunicacions