Universitat Rovira i Virgili

2. Augmentar el poliglotisme dels universitaris i fomentar el multilingüisme

2.1. Vetllar perquè els estudiants obtinguin el nivell previst de sortida en tercera llengua

2.2. Promoure l'ús de l'anglès en els usos institucionals, docents i de recerca