Universitat Rovira i Virgili

1. Avançar cap a l'ús normal i preferent del català com a llengua pròpia de la URV

1.1. Oferir garanties de seguretat per a la llengua catalana

1.2. Promoure l'ús del català en els usos institucionals, docents i de recerca