Universitat Rovira i Virgili

Introducció

Aquest quart Pla de política lingüística de la URV, que comprèn la planificació de la política lingüística de la institució per al període 2018-2022, ha estat aprovat el 18 de desembre de 2018 pel Consell de Govern de la URV (a partir d'una proposta de la Comissió de Política Lingüística) i constitueix una continuació dels plans de política lingüística de la URV anteriors. Per això parteix de la diagnosi feta per a aquests documents i comparteix els reptes i els objectius generals que s'hi van establir.

És important de destacar que aquest cop el procés d’elaboració del pla s’ha vist enriquit per una campanya de participació entre tota la comunitat universitària, que ha tingut com a resultat 50 propostes d’actuació. Totes les idees s’han valorat i, en la mesura que ha estat possible, s’han incorporat al document.

Els grans objectius persegueixen l'avenç cap a l'ús normal i preferent del català com a llengua pròpia, l'augment del poliglotisme dels universitaris i el foment del multilingüisme, la millora de la qualitat de les produccions lingüístiques de la Universitat i, finalment, la implicació de la comunitat universitària en la política lingüística.

Amb aquest Pla, la URV es proposa definir un model clar de política lingüística, que descansa en dos fonaments: d'una banda, l'assegurament d'una posició sòlida per a la llengua catalana, per garantir el compliment de la funció social de la nostra universitat i permetre l'accés al coneixement en la llengua pròpia, i d'altra banda, l'evolució cap a un entorn universitari multilingüe, per facilitar la poliglotització dels universitaris i la captació de recursos i talent. En definitiva, una política lingüística de gestió del multilingüisme amb garanties de seguretat per a la llengua catalana.