Universitat Rovira i Virgili

En xarxa

El Servei Lingüístic participa en àmbits de treball més amplis que permeten la cooperació i l'actuació conjunta en política lingüística.

CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya)

Agrupa els serveis lingüístics de totes les universitats de Catalunya per coordinar la formació i l'acreditació lingüístiques, amb elaboració d'exàmens comuns de català i d'anglès.

Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d'Universitats

Reuneix els serveis lingüístics de totes les universitats del domini lingüístic català per cooperar en política lingüística universitària.

Ple Institucional i Social per al Foment de la Llengua Catalana al Camp de Tarragona

Uneix un conjunt ampli d'institucions i entitats del Camp de Tarragona implicades en la promoció del català, per compartir experiències i treballar de manera col·laborativa.