Universitat Rovira i Virgili

Praxi Lingüística

Majúscules i minúscules

Funcions

Les majúscules poden tenir una funció demarcativa (per indicar la posició en el text, com per exemple després de punt) o distintiva (per distingir els noms propis dels comuns, com ara en els noms de persona).


Accentuació

És important de recordar que les majúscules s'accentuen, sempre, d'acord amb les regles d'accentuació de cada llengua:

l'Àrea d'Emprenedoria de la Fundació URV
EL SERVEI LINGÜÍSTIC
el Departamento de Gestión de Empresas
LA FACULTAD DE ENOLOGÍA


Sigles

Cal tenir en compte que les paraules que desenvolupen sigles no necessàriament s'han d'escriure amb majúscula inicial, sinó que l'ús de la majúscula depèn dels noms que designen:

ESO (ensenyament secundari obligatori)
DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)
SET (suplemento  europeo al título)
PIB (producto interior bruto)
RDI (research, development and innovation)
CV (curriculum vitae)