Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Els plurals dels llatinismes adaptats

Seguim el sistema general de la llengua per a la forma del plural dels llatinismes adaptats:

el campus els campus  
el currículum els currículums *els currícula
el simpòsium els simpòsiums *els simpòsia
el desideràtum els desideràtums *les desiderata
el corpus els corpus *les còrpora
l'estatus  els estatus  
el fòrum els fòrums  
el pràcticum els pràcticums  


Convé tenir en compte que habitualment fem servir el mot adaptat currículum (que escrivim en rodona i amb accent), i no pas la locució llatina curriculum vitae, que aniria, en tot cas, en cursiva i sense accent. Només en el cas que volguéssim fer el plural de la locució llatina escriuríem curricula vitae.

Us envio còpia dels currículums que hem rebut.