Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Diferències entre el català i el castellà en la desinència de gènere

Hem de parar atenció amb alguns noms i adjectius d'ús corrent que són invariables en castellà però no en català:

català castellà
comú/comuna común/común
fort/forta fuerte/fuerte
gris/grisa gris/gris
psiquiatre/psiquiatra psiquiatra/psiquiatra
verd/verda  verde/verde
interdisciplinari/interdisciplinària interdisciplinar/interdisciplinar