Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Femenins en -essa

Alguns noms fan el femení en -essa:

alcaldessa
metgessa
jutgessa


Però per al femení de poeta utilitzem poeta, i no poetessa:

És una poeta compromesa amb els drets civils.