Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Dubtes en el gènere dels noms

Convé recordar que són masculins els noms següents:

l'avantatge el full (de paper)
el compte el llum (l'aparell)
el corrent el senyal
el costum el web
el dubte  


I convé recordar que són femenins els noms següents:

l'anàlisi la NOA (Normativa d'ordenació acadèmica)
la calor la resta
la fulla (de l'arbre) la sida
la llum (la forma d'energia) la síndrome

anàlisi

*el reste

full/fulla

web