Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Marques registrades

Els noms de marques, models i altres productes comercials s'escriuen, pel que fa a l'ús de majúscules i minúscules, tal com es comercialitzen:

el model Samsung Galaxy Tab, amb Android 3.1
comptes de Facebook i Twitter

el entorno OpenOffice
la compatibilidad de los iMac

a Hewlett-Packard printer
the Catalunya Música application


Quan aquests termes funcionen com a noms comuns s'escriuen amb minúscula:

un motor dièsel
un post-it
a hoover