Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Memòries, pressupostos i altres documents oficials

S'escriu amb majúscula inicial el primer mot del nom de la denominació exacta del document:

El FOU 73 recull la Memòria econòmica i comptes anuals 2010.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Presupuesto 2016 de la URV.


En anglès, però, cada mot del nom va en majúscula:  

The Senate approved the Rector's Annual Report.


Tanmateix, quan no s'utilitza el nom exacte del document, s'escriu amb minúscula:

El Departament d'Infermeria ha de redactar la memòria anual durant el mes de juny.
El presupuesto de la Facultad se ha reducido un 5% este año.
The Department's anual report is published every December.