Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

vistiplau / vist i plau

Quan és la fórmula que va al peu del document, com ara en l'acta de reunió, s'escriu separat perquè són dos verbs coordinats amb la conjunció i. Quan va a l'interior del text, s'escriu junt i precedit de l'article perquè fa de nom. En cap cas no porta guionet:

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau del president.
 

Vist i plau
La directora

[signatura]