Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

verdader/veritable/vertader

Totes tres formes són correctes, però les més adequades en llenguatge administratiu són les dues primeres. Vertader pertany a registres més formals:

Poseu una V (verdader) o una F (fals) davant d'aquestes afirmacions.

El veritable motiu que ens empeny a tirar endavant és [...]