Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

títol

Cal tenir en compte que s'escriu amb o, mentre que la resta de paraules de la família, que són cultismes, s'escriuen amb u: titular, titulació, intitulat.