Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

taula/tauler/tauló/taulell

Sovint es confonen aquests termes en determinades accepcions. Una taula és el moble de quatre potes i també una fusta prima. Aquesta fusta també s'anomena tauló.

Un tauler és una peça de fusta llisa i rígida que es pot col·locar horitzontal (per jugar a jocs de taula) o vertical (per penjar-hi anuncis).

Finalment, un taulell és la taula darrere de la qual se situen les persones que atenen el públic o que fan determinats oficis.

Tampoc s'ha de confondre taula amb mesa, que és un cultisme que designa el 'conjunt de persones que presideixen una assemblea', tot i que sovint estiguin assegudes darrere d'una taula.