Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

tatxar

Aquest verb només té una accepció referida al món vegetal (síndries i melons i suro de les alzines) i en cap cas no és aplicable al llenguatge administratiu. Si parlem de correcció de textos, els verbs adequats són ratllar o esmenar. Si parlem de qualificar algú, el verb adient és titllar:

De les tres opcions, ratlleu les que no pertoquin.

La Sra. Balcells lamenta que alguns professors l'hagin titllada de cacic.