Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*suministre

La forma correcta és subministrament, que va amb b, igual que la resta de mots de la família.