Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

sol

És correcte com a adjectiu però no pas com a adverbi:

L'aula d'informàtica concentrarà en un sol espai [...]


*Sol poden participar-hi les persones que hagin assolit la suficiència investigadora.

Tan sols / Només / Solament / Sols / Únicament poden participar-hi les persones que hagin assolit la suficiència investigadora.
 


sols, solament, *solsament