Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

En mots compostos

Els compostos s'escriuen habitualment sense guionet (el primer mot perd l'accent, si en portava):

fisicoquímic
teoricopràctic
teoricometodològic
politicojurídic


Porten guionet els compostos següents:

a) Els noms de punts cardinals i altres mots que comencen amb el nom d'un punt cardinal:

nord-est
nord-americà
sud-asiàtic
sud-oest


b) Els numerals (quan escau):

vint-i-dos
tres-cents


c) Els compostos patrimonials que tenen el primer element que acaba amb vocal i el segon que comença amb r, s o x, o que podrien pronunciar-se erròniament sense la presència del guionet:

Coma-ruga
Mont-roig
para-sol
para-xocs
penja-robes
Vila-rodona


d) Altres paraules d'ús poc freqüent en llengua estàndard com:

poti-poti
xino-xano
a corre-cuita