Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

sobre

Aquesta preposició no té valor aproximatiu:

Trobareu les butlletes sobre el taulell de la secretaria.

Presentarem un informe sobre les diplomatures de creació recent.


*Hi van assistir sobre uns trenta estudiants.

Hi van assistir uns trenta estudiants.

Hi van assistir al voltant de trenta estudiants.

Hi van assistir una trentena d'estudiants, aproximadament.


*L'arribada del cònsol tindrà lloc sobre les vuit del vespre.

L'arribada del cònsol tindrà lloc cap a les vuit del vespre.
 


Com a amb valor aproximatiu