Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*ser de + infinitiu

Per indicar la conveniència d'un fet el verb correcte és caldre o bé altres construccions alternatives:

*És de suposar que les eleccions a Claustre tindran lloc sense incidents.

Cal suposar que les eleccions a Claustre tindran lloc sense incidents.

Tot fa suposar que les eleccions a Claustre tindran lloc sense incidents.