Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

En mots prefixats

Els mots prefixats no porten guionet entre el prefix i el nucli:

automatrícula
exrector
exalt càrrec
interdisciplinari
preacord
preinscripció
preelectoral
prematriculació
pseudoparàlisi
quadrimestre
sotasignant
sotsarrendar
subdirector
vicegerent
vicerector


Sí que porten guionet si són substantius i el prefix és la partícula negativa no:

La no-violència
La no-adhesió
El no-res
Els no-metalls

(Sovint no és clar si cal considerar que un mot és usat com a substantiu o com a adjectiu. En aquests casos tendim a escriure la partícula negativa separada del mot, com ara els no admesos, els no presentats, els no violents, etc. Però hi podem posar el guionet si necessitem expressar que es tracta d'una construcció inequívocament substantivada.)


També escrivim el mot amb guionet si el nucli va amb majúscula, és una xifra o és un símbol:

ex-Iugoslàvia
col·lectiu anti-Bush
la política post-PSOE
selecció sub-21
anticossos anti-l i anti-i