Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

selecció

Tots els mots d'aquesta família (seleccionar, selectiu, etc.) s'escriuen sense l·l.