Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

sala

En les denominacions dels diversos tipus de tribunals s'aplica directament l'adjectiu a sala, sense preposició ni article entremig: Sala Penal, Sala Social, Sala Contenciosa Administrativa, etc.