Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*redactat

És un participi o un adjectiu, però no pas un substantiu. Com a substantiu la forma correcta és redacció:

Ningú no va dir obertament que hagués redactat el manifest.

Us demano que em remeteu aquest informe amb les esmenes redactades.


*Tots els assistents estan d'acord amb el redactat de l'informe.

Tots els assistents estan d'acord amb la redacció de l'informe.