Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

promocionar/promoure

Cal respectar la distinció semàntica d'aquests dos verbs. Promocionar es restringeix a l'àmbit comercial, mentre que promoure és més general:

El programa Eina-e està promogut per la Comissió de Política Lingüística.

La Facultat ha de promoure/promocionar els graus de nova creació.

Aprofitant el congrés internacional, l'Ajuntament vol promocionar la ciutat.