Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

precs i preguntes

A la URV, com en tota l'Administració i en els organismes que no són públics, llevat dels ens locals, l'últim punt de l'ordre del dia de les reunions ordinàries s'anomena torn obert de paraules.