Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Davant de paraules començades amb semiconsonant

No apostrofem davant de paraules que comencen amb i o u semiconsonant:

el iode
el ioga
la conferència de Ialta