Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

posta/posada

El primer substantiu correspon al verb pondre i només afecta, per tant, el sol i els animals ovípars.

El segon, que és el que apareix en llenguatge administratiu, correspon al verb posar: posada en marxa, posada en escena, posada en comú, etc.