Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Davant de lletres aïllades i noms de lletres

No apostrofem davant de les lletres aïllades (que cal marcar en cursiva) ni dels noms de lletres:

    La a i la h són lletres que ja hem usat en la nostra classificació.
    La efa representa, en català, la fricativa labiodental sorda.


Tanmateix, els noms de lletres d'altres alfabets sí que s'apostrofen:

    En el cristianisme, l'alfa i l'omega simbolitzen el principi i el final.
    L'àlef és el símbol que designa el cardinal dels conjunts infinits ben ordenats.