Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*permanèixer

Les formes correctes són estar-se, quedar-se o continuar. Romandre és massa formal per als usos administratius.
 


romandre